Ashtakshara kshetras - Vishnu swayam vyakta kshetras

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 7:31 pmDetails and Discussions about the temples of Lord Vishnu.

Ashtakshara kshetras - Vishnu swayam vyakta kshetras

Postby Kondurkumar on Tue Nov 18, 2008 7:21 pm

"Om Namo Narayanaya" -Ashtakshara mantram.Just like Jyotirlings which are swayumbu kshetras there are 8 ashtakshara swayam vyakta kshetras of lord vishnu as said by Swami Ramanujam.The sloka is as follows:

Srirangam Venkatadrischa SrimushNam Totaparvatam
Salagramam Pushkaramcha NaranarayaNAshramam
Naimisham Cheti ME SthananyasoU Mukthi PradhAnivai
YetusvashtAksharaIkAka: VarNamUrthir VasAmyaham
TishtAmi KrishNa KshEtrE puNya SapthakOgatha:
AshtAksharasya Mantrasya SarvAkshara Maya SadA

In this verse Lord Narayana points out that the eight Swayam Vyakta Kshetrams
of Srirangam, Tirupathi, SrimushNam, Vanamamalai, Salagramam, Badri,and
NaimisharaNyam,Pushkar grant liberation to those who visit the place. The Lord
as the Archa Murthy at each of these Kshetrams signifies one Aksharam of his
Ashtakshara Mantram.

Excellent places to visit and worship.I want everybody to kindly visit these places and attain the blessings of the lord.W.r.t locations of these places kindly revert
Tiruchirappalli hotelsTiruchirappalli tourTiruchirappalli sightseeing
Tiruchirappalli flightsTiruchirappalli travelTiruchirappalli pilgrimage

Re: Ashtakshara kshetras - Vishnu swayam vyakta kshetras

Postby Admin on Tue Nov 18, 2008 11:50 pm

Excellent post Ranjit. You have enlightened very important Vishnu peethas.

No.PlaceDeityLocation
1.SrirangamRanganatha swamySrirangam<Trichi district<Tamilnadu
2.VenkatadriVenkateswara swamyTirupati<Chittore district<Andhra pradesh
3.SrimushnamBhu varaha swamySrimushnam<Cuddalore district<Tamilnadu
4.TotaparvatamVanamamali perumalNanguneri<Tirunelveli District<Tamilnadu
5.SalagramamChakrapaniMuktinath<Dhaval giri<Nepal
6.PushkaramVishnuPushkar<Near Ajmeer<Rajasthan
7.NaranarayanashramamBadari Narayana swamyBadrinath<Near Nainital<Uttarakhand
8.NaimishamChakranarayanaNimsar<Near Lucknow<Uttar pradesh

Map showing the locations of these 8 Vishnu temples

Vishnu rudrakshaVishnu pendantsVishnu yantra
Vishnu statueVishnu giftsVishnu puja

Topic Tags

Divya desams, Tamilnadu tourism, Temples in Tamilnadu, Temples of Lord Vishnu

  • NAVIGATION